Discography

“Autumn Raindog”, 2018

 1. Երջանիկ արքայազնը (The Happy Prince)
 2. Աղբահանի երգը (The Trashman Song) 
 3. Անձրևաշուն (Autumn Raindog) 
 4. Մեր հանդիպման օրը (The Day We Met)
 5. Հեռանալ (Depart) 
 6. Խոտերի կյանքից (From the Life of Grass) 
 7. Որմնադիր (Mason) 
 8. Դավաճան (Traitor) 
 9. Ճանապարհ (Road) 
 10. Աշուն (Autumn) 
 11. Գարուն (Spring) 

“Notes from Vanadzor: Urban Armenian Rock”, 2004

 1. Սկիզբը (The Beginning)  
 2. Թե ինչ ես անում, երբ տանը մենակ ես մնում (What You Do While Being Home Alone)  
 3. Գտա քեզ երկնքում (I Found You in Heaven) 
 4. Դե գնա (Go Away)  
 5. Սառնարանը (The Fridge)  
 6. Ճամփորդական երգ (Traveler's Song)  
 7. Փողը (Money)  
 8. Ասք Լուսնի մասին (Moon Saga)  
 9. Ես ձեզ պես չեմ (I'm Not Like You)  
 10. Գարուն է եկել (Spring Has Come)

"Essays", 1998  

1. Սկիզբը (The Beginning)  
2. Ճամփորդական երգ (Travelling Song)  
3. Փողը (Money)  
4. Խավարասերների քայլերգը (The March of Cockroaches)  
5. Ես ձեզ պես չեմ (I Am Not Like You)  
6. Թե ինչ ես անում, երբ տանը մենակ ես մնում (What You Do When You Are Home Alone)  
7. The Blind Manifesto  
8. She Said   
9. Rural to Urban Shift   
10. Self-Sale

 "First LAV Album", 1997

A Side:  

 1. Գնացքը (The Train) 
 2. Առաջին LAV երգ (Գտա քեզ երկնքում) (First LAV Song/I Found You in Heaven) 
 3.  Քո Աչքերը (Your Eyes) 
 4. Աղջիկները չունեն (խելք) (Girls Don't Have (Brains)) 
 5. Դե Գնա (Go Away) 
 6. Սառնարանը (Կարոտ) (The Fridge (Longing)) 
 7. Գրկաբաց երգ (Open-Armed Song) 
 8. Պարերի արքան (King of Dance) 
 9. Կլինես դու իմը (You Will Be Mine) 
 10. Ասք Լուսնի մասին (Moon Saga) 
 11. Գարուն է եկել (Spring Has Come)

B Side:

 1. The Blue Mouse 
 2. Superstitious 
 3. F.U. OL 
 4. 2nd LAV Song 
 5. The red Hill 
 6. No. 6 
 7. One Million Broken Hearts 
 8. The Fine Line 
 9. Wet 
 10. Elaborate Plans

SNACK, "Here we are",  1995

 1. Գնա (Leave)
 2. Սարերը (Mountains)
 3. Եւ ուրիշ ոչինչ (And Nothing Else)
 4. She Has Gone
 5. Into Her Life 
 6. Աղջիկ ջան (Hey Girl)
 7. Flyer’s Song 
 8. Echo Men 
 9. The Little Fool 
 10. Պատեր (Walls)
 11. I Sense 
 12. One Sunday Morning 
 13. Sad Song
 14. Հասարակ աղջիկներ, հասարակ տղաներ (Simple Girls, Dimple Guys)
 15. Գորշ (Grey)
 16. Քո Աչքերը (Your Eyes) 
 17. The Sunslier’s Song